All
Идеен проект на общежитие от европейски тип

Идеен архитектурен проект за изграждането на модерно общежитие от западен тип.