All

Идеен проект - Общежитие

 

Идеен архитектурен проект за изграждането на модерно общежитие от западен тип.